Trenerzy

Józef
Gładysz

Tomasz
Dawidowski

Marek
Zieńczuk

Arkadiusz
Kołodziej

Rafał
Jakimowicz

Karol
Rybiałek